Beskydy čekají na svůj „Dům přírody“

Beskydy čekají na svůj „Dům přírody“

Fotogalerie

Publikováno: Út, 09.09.2014

Již od roku 2009 se postupně v nejrůznějších koutech České republiky buduje síť návštěvnických center, tzv. Domů přírody. V největší chráněné krajinné oblasti ČR – CHKO Beskydy – dodnes zařízení tohoto typu zcela chybí. V dohledné době se však snad podaří zrealizovat. Sledujte s námi seriál o jeho přípravách.

Již delší dobu vznikají na různých místech České republiky po vzoru vyspělých zemích, jako je Rakousko, Švédsko nebo Kanada, tzv. „Domy přírody“. Jde o zařízení, jejichž úkolem je šíření osvěty a budování pevného vztahu člověka k přírodě. V každé chráněné oblasti ČR má vzniknout jedno takovéto centrum, které zvyšuje povědomí o základních principech a důvodech ochrany přírody a krajiny a vytváří pozitivní vztah návštěvníků k navštívenému místu i obecně k ochraně přírody a krajiny a informuje různými prostředky veřejnost o fenoménech představovaného chráněného území. Nosným prvkem je trvalá interaktivní expozice o přírodě a krajině chráněného území v interiéru a exteriéru. Řídícím orgánem programu vzniku těchto center je Ministerstvo životního prostředí skrze svou organizační složku – Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR.

Program běží již od roku 2009 a k dnešnímu dni je v provozu nebo před dokončením osm „Domů přírody“ v nejrůznějších koutech republiky (např. Třeboňsko, Slavkovský les, Poodří, Moravský kras, ...).

Naší největší Chráněnou krajinnou oblastí je CHKO Beskydy. Jedním z unikátů Beskyd v celorepublikovém měřítku je skutečnost, že jsou součástí rozsáhlého pásmového pohoří Karpat, největšího evropského pohoří. „Dům přírody Beskyd“ ale dosud chybí. Dnes je však velmi reálná šance, že se jej za již získané podpory a spolupráce všech základních partnerů a řídících orgánů (Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy) podaří v dohledné době zrealizovat.Projekt počítá s přebudováním v současnosti nevyužitého areálu (brownfieldu) do podoby právě „Domu přírody Beskyd“. Jeho autor architekt Martin Foldyna k důvodům vzniku takovýchto návštěvnických center dodává: „Člověk se nejprve musí naučit plavat, než se může potápět. Podobný princip platí také u Domů přírody, které mají člověka před samotným vstupem do přírody nejprve naučit, jak se v ní chovat, pohybovat a pečovat o ni, co v ní je výjimečného a jak to pozorovat, jaké v ní platí fyzikální a jiné zákonitosti, jaká je historie jejího vzniku a další a další…“

Nosným pilířem záměru tedy není stavba na zelené louce, ale elegantní transformace dnes již bohužel nevyužitého původně výrobně-zemědělského areálu přímo v CHKO, který nabízí zcela variabilní možnosti pro nové funkční využití a provozní řešení. Myšlenkou architekta je maximálně využít stávající prostorové uspořádání i konstrukce a nenásilným způsobem je dotvořit tak, aby vyhovovaly potřebám „Domu přírody Beskyd“. Urbanismus areálu je zcela ponechán a nápaditou formou přetváří původní funkční plochy do expozic a zázemí se stejnými prostorovými nároky a vazbami, jako tomu bylo při dřívějším využití. Z produkčních ploch tak vznikají expozice na téma „louky a pastviny“, umělé vodní nádrže se již přirozeně staly vodními biotopy a budou prezentovat vodní svět, přilehlý les zase návštěvníkovi názorně ukáže hlavní přírodní prvek Beskyd. Vše je logicky doplněno srdcem celého areálu – vnitřními interaktivními expozicemi a dalšími návštěvnickými službami (konferenční sál, vzdělávací centrum, věda, výzkum, …).

Hlavní architektonickou podstatou je zakomponování celého areálu do okolní krajiny a vytvoření dojmu beskydského hřebene. Výrazovými prostředky jsou zelené reliéfní střechy, přírodní materiály, ponechání a doplnění stávající vzrostlé zeleně.

Jedním z klíčových bodů realizace „Domu přírody Beskyd“, jehož maskotem je rys ostrovid, je podpora u široké veřejnosti zejména v regionu. Spolu s vedením Správy CHKO Beskydy a v čele s autorem architektem Martinem Foldynou se proto tým, který celý záměr připravuje, rozhodl návrh přihlásit do letošního ročníku Young Architect Award a využít tento moment k propagaci myšlenky. Beskydy a celé Karpaty si svůj „Dům přírody“ bezpochyby zaslouží.

Práce zařazené do Young Architect Award 2014 ohodnotí odborná porota. I veřejnost si však může na webových stránkách www.youngarchitectaward.cz najít svého favorita a udělit mu „Cenu veřejnosti“ v rámci hlasování, které probíhá do 10. září. Staňte se součástí realizačního týmu, hlasujte pro návrh S35 a postavme všichni společně „Dům přírody Beskyd“.

Zdroj: M. Foldyna