Z první řady II.

Čas: 08:00

Popis: Výstava fotografií Jana Russnáka. Vernisáž výstavy se koná 5. ledna od 17:00.

Kontakt: Návštěvnické centrum Nový Jičín

www: https://www.icnj.cz/akce/z-prvni-rady-ii.html

Z první řady II.