Výstava: Z Frýdku do celého světa. Příběhy rodu Landsbergerů (22. 11. 2018 – 13. 1. 2019)

Místo: Frýdek-Místek - Frýdecký zámek

Popis:

Členové rodiny Landsbergerů zasáhli v mnoha ohledech do dějin města, a to jak po stránce architektonické (např. výstavba nových budov), tak třeba kulturní či společenské. Osud pak mnohé z nich pod různými záminkami zavál do různých koutů světa. Výstava ve spolupráci s FF OU v Ostravě u příležitosti 50. výročí skonu významného historika starověku a asyriologa Benno Landsbergera (1890–1968).

Kontakt:

www: http://www.muzeumbeskyd.com/uvodni-strana/