VÝSTAVA: Sbor dobrovolných hasičů Štramberk

Místo: Štramberk - Muzeum Zdeňka Buriana ve Štramberku, 1. patro

Vstupné: doborovolné

Popis: Výstava k 145. výroší sboru dobrovolných hasičů Štramberk. 

www: https://www.zdenekburian.cz/

VÝSTAVA: Sbor dobrovolných hasičů Štramberk