VÝSTAVA: Prostor mezi minulostí a budoucností

Místo: Příbor - Chodba u městské knihovny, 1. patro piaristického kláštera Příbor

Popis: Výstava fotografií Vladislava Jasioka. 

www: https://www.pribor.eu/

VÝSTAVA: Prostor mezi minulostí a budoucností