VÝSTAVA: Pravěk a dobrodružství

Místo: Štramberk - Muzeum Zdeňka Buriana

Popis: Výstava obrazů malíře Zdeňka Buriana.

Kontakt: Muzeum Zdeňka Buriana

www: http://www.zdenekburian.cz/