Valašské chodníčky Jaroslava Frydrycha

Místo: Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla

Popis: vernisáž výstavy, výstava potrvá do 10.6.2019, úvodní slovo PhDr. Alena Podzemná

Kontakt:

www: http://www.frenstat.info/vismo/akce.asp?id_org=100493&id=11490