PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

Místo: Muzeum Novojičínska, p. o. - Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

Popis: Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ. Proč stavíme betlémy? Kdo postavil první betlém? Jak se dostali do betléma slon s velbloudem? Součástí programu je praktická část (žáci si vytvoří vlastní figurky a sestaví „třídní“ betlém). Vstupné: 30,- Kč Účast na programu rezervujte na tel. 553034040 e-mail: muzeumfrenstat@muzeumnj.cz

Kontakt: Muzeum Novojičínska, p. o. - Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

www: http://www.frenstat.info/vismo/akce.asp?id_org=100493&id=5621