PRO DĚTI: Pohádkový les

Místo: Kopřivnice - Okolo Bílé hory

Popis: Akce ke Dni Země

Kontakt: Dům dětí a mládeže Kopřivnice

www: http://www.koprivnice.cz, www.ddmkoprivnice.cz