Po stopách litina a smaltu

Místo: Frýdlant nad Ostravicí - Kulturní centrum Frýdlant n. O.

Popis:

Po stopách litiny a smaltu – průvodcem komentovaná prohlídka v rámci Technotrasy. Vstupné: 120 Kč, děti do 15 let 80 Kč, do 6 let zdarma. Nutná je rezervace a platba předem - telefonicky 558 676 909 nebo na https://rezervacemstourism.reenio.cz/cs/#/term/102625/2019-09-11;viewMode=day;hideResources=1;hideCalendar=1.  Průvodkyně Kateřina Švarcová. Akce se koná za každého počasí.

 

Bez vzniku železáren by město Frýdlant nad Ostravicí v průběhu času zřejmě zůstalo pouhou malou podhorskou osadou. Díky bohatým nalezištím železné rudy v okolí, ale také blízkosti dvou vodních toků - řeky Ondřejnice a řeky Ostravice - zde mohl železárenský průmysl plně rozkvést. Založení železáren se datuje do 2. poloviny 40. let 17. století a souvisí s osobností olomouckého biskupa Karla z Lichtenštejna. Největší slávu zažívaly od konce 18. století, kdy byly v nájmu rozvětvené železárenské rodiny Homoláčů, jejíž členové pracovali na vedoucích místech kupříkladu i v železárnách v oblasti Haliče. Když se roku 1826 železárny vrátily zpátky do arcibiskupské správy, zásluhou tehdejšího ředitele Františka Kleinpetra přichází na Frýdlantsko Friedrich Ferdinand Lesse, který zakládá na katastru obce Pstruží smaltovnu, předchůdkyni podniku Norma.

Během prohlídky budete mít možnost nahlédnout do smaltérské dílny i do prostor slévárny Beskyd spol. s. r. o. Dále si projdete expozici v Kulturním centru věnovanou litině, smaltu a malíři Ferdiši Dušovi. V průběhu prohlídky vás čeká i propojení starého s novým; uvidíte historicky cenné litinové památky i unikátní soubor venkovního osvětlení dekorovaný smaltovanými díly. Na závěr Vám nabídneme k ochutnání "pravou dělnickou svačinku".