Literární večer s autory a vydavateli knihy Cesty do Ostravského (v)nitrozemí

Místo: Frýdek-Místek - Svatojánská věž

Popis:

LITERÁRNÍ VEČER S AUTORY A VYDAVATELI KNIHY CESTY DO OSTRAVSKÉHO (V)NITROZEMÍ

 

Hruška Pavel, Polášek Roman, Popelář Martin a kolektiv: Cesty do ostravského (v)nitrozemí, vydal spolek Fiducia, Ostrava 2019. Kniha byla oceněna Cenou Jantar za mimořádný nakladatelský počin.  roce 2022 by ve spolku FIDUCIA rádi vydali druhý díl.

Poetický průvodce Ostravou, který v deseti pěších trasách mapuje v originálních textech a fotografiích jak známé kulturní památky a památkové rezervace, tak dosud nezmapované lokality, včetně architektonicky zajímavých staveb, které dosud nejsou systematicky propagovány, urbanisticky výjimečných, ale také problematických lokalit a zanikajících čtvrtí a zákoutí, jež jsou svědectvím překotného rozvoje města Ostravy.

Těšit se můžete na fotografie Romana Poláška a Martina Popeláře přibližující současné „genius loci“ řady jedinečných ostravských destinací, specifický charakter a nenapodobitelné kouzlo průmyslovou minulostí zformovaných oblastí a stejně tak i osobitý rustikální ráz okrajových městských lokalit a cenných přírodních prostředí. Texty literárního kritika Pavla Hrušky vedle konkrétních údajů a historických faktů často v metaforické nadsázce vzdávají hold kráse daného místa. Na knize spolupracoval tým ostravských historiků a dalších odborníků: Zdenka Rozbrojová, Martin Juřica, Martin Jemelka, Martin Strakoš, Romana Rosová, Jakub Ivánek, Petr Lexa Přendík, Jan Lenart, Josef Šerka, Tomáš Majliš, Lenka Kocierzová, Jaroslav Němec, Ivan Motýl, Monika Horsáková, Ilona Rozehnalová, Petr Kočárek a Pavel Březinský. Originální podobu publikaci vtělila mladá slovenská grafička Kristína Pupáková. Ilona Rozehnalová je majitelkou a ředitelkou jedné z nejrespektovanějších nezávislých scén v Ostravě – Klubu Fiducia. Klub Fiducia pravidelně pořádá autorská čtení, moderované besedy s předními českými osobnostmi, přednášky z oblasti architektury nebo historie. Fiducia zahrnuje dvě galerie, jedna se specializuje na malbu/kresbu, druhá na současnou fotografii. Je zároveň majitelkou Antikvariátu Fiducia. Je členkou pracovnískupiny pro tvorbu Koncepce kultury statutárního města Ostravy.

Ilona Rozehnalová je absolventkou Filozofické fakulty – obor český jazyk a literatura,bakalářské studium a absolventkou Univerzity Tomáše Bati – obor marketingovákomunikace, magisterské studium.Literární kritik, teoretik a editor Pavel Hruška spolupracuje s Fiducií na literárníchpořadech, je průvodcem na komentovaných procházkách a podílí se na mnoha dalšíchkulturních aktivitách. Je autorem textů v knížce Cesty do ostravského (v)nitrozemí,připravoval také Mapu ostravských výletů.

Fotografové Roman Polášek a Martin Popelář jsou zakladateli a kurátoryFotografické galerie Fiducia, která vznikla v roce 2001 a je od začátku samostatnýmsubjektem v rámci klubu Fiducia. Program galerie tvoří především monografickévýstavy prezentující českou i světovou fotografii a autory všech generací včetněnejmladší. Pevné místo má ve výstavním plánu též klasika (vystavovali zde mj. I.Pinkava, Tono Stano, V. Reichmann, E. Medková, J. Rössler).

www: http://www.svatojanskavez.cz/galerie-vez/o-galerii/