jquery content slider

Sigmund Freud

Obec: Příbor

Rodným jménem Sigismund Šlomo Freud byl lékař–neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy. Narodil se v moravském Příboře v německy mluvící židovské rodině pocházející z Haliče. Během jeho dětství se rodina přestěhovala do Vídně, kde prožil takřka celý život. Zemřel v emigraci v Londýně, kam se krátce před smrtí uchýlil před nastupujícím nacismem.

Rodný dům Sigmunda Freuda - muzeum

Vytvořil psychoterapeutickou metodu založenou na volných asociacích pacienta, vytvoření přenosového vztahu s ním a na interpretaci jeho promluv, snů, přenosových emocí a odporu během terapie. Okolo této terapeutické techniky rozvinul rozsáhlý teoretický systém popisující člověka z hlediska psychologického, filozofického i antropologického. Systém má několik větví, z nichž nejvýznamnější je pudová teorie (libido, vývojová stadia libida, narcismus, pud smrti), tzv. první topika (přání, výklad snů, oidipovský komplex, nevědomí, předvědomí, vědomí) a tzv. druhá topika (ego, superego a id). Velkou pozornost věnoval též kultuře a náboženství. Byl 3. nejcitovanějším psychologem 20. století.

Místa spojená se Sigmundem Freuda:

Pamětní síň S. Freuda - Přibližuje život a dílo S. Freuda a historii Společnosti S. Freuda v Příboře. Důraz je kladen má příborské období života S. Freuda včetně fotokopie zápisu o narození S. Freuda v matrice města Příbora a jeho domovské příslušnosti do Příbora – Klokočova do roku 1896. Vystaveny jsou souborné spisy S. Freuda a literatura o něm.

Další turistické informace města Příbor

Mapa

Anketa

Našli jste na novém portále, co jste hledali?

Ano, vše co jsem hledal(a)

Ano, ale jen částečně

Ne, ale jsou zde zajímavé informace

Žádná z těchto odpovědí