V Beskydech se otevřou památky v rámci Dnů evropského dědictví

V Beskydech se otevřou památky v rámci Dnů evropského dědictví

Publikováno: St, 31.08.2016

Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. Přijeďte do Beskyd a podívejte se, co nám zde zanechali naši předci.

EHD rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Pro širokou veřejnost zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, může být tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). V rámci EHD je obdobným způsobem kladen důraz také na zpřístupnění movitého kulturního dědictví.

Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Dny evropského dědictví (EHD - European Heritage Days) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.

Veřejnost, která se sestává ze všech věkových kategorií. Doprovodné akce, konané v rámci EHD, jsou podstatné v tom, že nenásilnou formou přivádějí veřejnost k elementárnímu vztahu ke kulturnímu dědictví, vytvářejí ve společnosti podmínky pro vnímání kulturně-společensko-historických souvislostí a tím přispívají k základním cílům EHD: upozorňovat a poukazovat na uchovávání a využívání kulturního odkazu minulosti národa. Především žákům, studentům a mladým lidem slouží nejen k poznání nových obzorů znalostí, ale i jako inspirace k volnočasovým aktivitám, které mohou posléze přerůst v trvalý zájem nebo profesi. Všeobecně EHD přispívají k signálnímu poučení o stavu i o aktuálních problémech péče o památky v širších souvislostech. Nepochybně akce, konané v rámci EHD, přispějí nejen k poučení, ale i ke kvalitní zábavě občanů.

Seznam otevřených památek v Beskydech v rámci Dnů evropského dědictví najdete ZDE.