jquery content slider

Martin Foldyna: Beskydy čekají na svůj „Dům přírody“

Po vzoru vyspělých zemí v oblasti ochrany přírody (Rakousko, Švédsko, Kanada, ...) je jedním z nástrojů Ministerstva životního prostředí v rámci dlouhodobé strategie ČR z hlediska šíření osvěty a budování pevného vztahu člověka k přírodě program návštěvnických center "Domy přírody".

Základní filozofií je, že v každé chráněné oblasti ČR má vzniknout jedno takovéto centrum, které zvyšuje povědomí o základních principech a důvodech ochrany přírody a krajiny, vzbuzuje zájem a vytváří pozitivní vztah návštěvníků k navštívenému místu i obecně k ochraně přírody a krajiny a informuje různými prostředky veřejnost o fenoménech představovaného chráněného území; nosným prvkem je trvalá interaktivní expozice o přírodě a krajině chráněného území v interiéru a exteriéru.

Více obecných informací o programu "Domy přírody" a důvodech jejich vzniku se můžete dozvědět na http://www.ochranaprirody.cz/dum-prirody. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí skrze svou organizační složku - Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR.

Člověk se nejprve musí naučit plavat, než se může potápět. Podobný princip platí také u "Domů přírody", které mají člověka před samotným vstupem do přírody nejprve naučit, jak se v ní chovat, pohybovat a pečovat o ni, co v ní je výjimečného a jak to pozorovat, jaké v ní platí fyzikální a jiné zákonitosti, jaká je její historie vzniku a další a další.

Program běží již od roku 2009 a k dnešnímu dni je v provozu nebo před dokončením osm „Domů přírody“ v nejrůznějších koutech republiky (např. Třeboňsko, Slavkovský les, Poodří, Moravská kras,...).

Největší Chráněnou krajinnou oblastí České republiky je CHKO Beskydy. Jedním z unikátů Beskyd v celorepublikovém měřítku je skutečnost, že jsou součástí rozsáhlého pásmového pohoří Karpat, které jsou největším evropským pohořím. „Dům přírody Beskyd“ v největší CHKO ČR a v blízkosti jedné z nejzalidněnějších českých aglomerací – Ostravska – ale dosud chybí.

Dnes je však již velmi reálná šance, že by se jej za již získané podpory a spolupráce všech základních partnerů a řídících orgánů (Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy) mohlo podařit v dohledné době zrealizovat.

Nosným pilířem záměru není stavba na zelené louce, ale elegantní transformace dnes již bohužel nevyužitého původně výrobně-zemědělského areálu přímo v CHKO, který nabízí naprosto variabilní možnosti pro nové funkční využití a provozní řešení. Myšlenkou architekta je maximálně využít stávající prostorové uspořádání i konstrukce a nenásilným způsobem je dotvořit tak, aby vyhovovaly potřebám „Domu přírody Beskyd“, které jsou značnou měrou definovány manuálem vydaným MŽP. Urbanismus areálu je zcela ponechán a nápaditou formou přetváří původní funkční plochy do expozic a zázemí se stejnými prostorovými nároky a vazbami jako tomu bylo při původním využití. Z produkčních ploch vznikají expozice na téma „louky a pastviny“, umělé vodní nádrže se již přirozeně staly vodními biotopy a budou prezentovat vodní svět, přilehlý les zase návštěvníkovi názorně ukáže hlavní přírodní prvek Beskyd.

Vše je logicky doplněno srdcem celého areálu - vnitřními interaktivními expozicemi a dalšími návštěvnickými službami (konferenční sál, EVVO, věda, výzkum,…). Stávající konstrukce všech staveb, zejména halového systému, jsou také v maximální míře ponechány a doplněny o dodatečné podružné konstrukce, jakési nové vnitřnosti reinkarnovaného organismu.

Hlavní architektonickou podstatou je zakomponování celého areálu do okolní krajiny a vytvoření dojmu beskydského hřebene. Výrazovými prostředky jsou zelené reliéfní střechy, přírodní materiály, ponechání a doplnění stávající vzrostlé zeleně.

Jedním z klíčových bodů realizace „Domu přírody Beskyd“, jehož maskotem je rys ostrovid, je podpora u široké veřejnosti zejména v regionu. Spolu s vedením Správy CHKO Beskydy a v čele s autorem architektem Martinem Foldynou se proto tým, který celý záměr připravuje, rozhodl návrh přihlásit do letošního ročníku Young Architect Award a využít tento moment k propagaci myšlenky. Každé zviditelnění totiž může pomoci k získání silných partnerů a výsledné úspěšné realizaci a provozu. Beskydy si svůj "Dům přírody" bezpochyby zaslouží.

Na webových stránkách http://www.youngarchitectaward.cz/2014/cz/prihlaseni.asp?co=1 probíhá až do 10. září hlasování o "Cenu veřejnosti". Staňte se součástí realizačního týmu, hlasujte pro návrh S35 a postavte tak s námi „Dům přírody Beskyd“.

Zdroj: www.ekolist.cz

Aktuality

Beskydy pokračují s prezentací na veletrzích

Čt, 15.02.2018

Od čtvrtku 15. února do neděle 18. února 2018 se Beskydy...

celý článek >>

Novinky v Beskydy Card

Čt, 15.02.2018

Neustále pro vás aktualizujeme, doplňujeme výhody,...

celý článek >>

Léto na Bílé bude opět nabité

Po, 12.02.2018

Svěřte své děti profesionálům z největšího...

celý článek >>

Olympijský festival v Ostravě nabídne sporty, horská střediska i Korejskou vesničku

Út, 06.02.2018

V Ostravě bude centrem olympijského dění OSTRAVAR ARÉNA...

celý článek >>

Užijte si svátek všech sportovců také v Beskydech

Po, 05.02.2018

Užijte si zimní olympijské hry v Beskydech! Svátek...

celý článek >>

Anketa

Našli jste na novém portále, co jste hledali?

Ano, vše co jsem hledal(a)

Ano, ale jen částečně

Ne, ale jsou zde zajímavé informace

Žádná z těchto odpovědí