Již 1. května proběhne slavnostní otevření Svatojánské věže

Již 1. května proběhne slavnostní otevření Svatojánské věže

Fotogalerie

Publikováno: Pá, 25.04.2014

Po roce se opět otevře Svatojánská věž! Součástí otevření 1. května bude také koncert Jakuba Tichého a básně či prózu můžete vyslechnout v podání Pavla Hrušky, Romana Polácha a Stanislava Drastíka.

Stálá expozice „Pohledy do dějin farnosti Frýdek" v horní části svatojánské věže seznamuje prostřednictvím textového a obrazového materiálu se základní faktografií týkající se bohatých církevních dějin dříve samostatného města Frýdku a nejbližšího okolí. Informační panely jsou věnovány tematickým okruhům jako jsou církevní správa Slezska, dějiny farního kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku a jeho nepřehlédnutelné věže, poutní místa na území farnosti, které reprezentují frýdecká bazilika Navštívení Panny Marie a dřevěná kaple Povýšení sv. Kříže nad pramenem v Hájku, další kostely a sakrální objekty ve Frýdku, Lískovci, Starém Městě a Panských Nových Dvorech (textový a obrazový materiál v rozšířené podobě zájemci naleznou na webových stránkách svatojánské věže).

Součástí expozice je několik trojrozměrných exponátů z depozitáře frýdecké farnosti. Většinou se jedná o unikátní, dosud nikdy nevystavené předměty, mezi nimiž si pozornost zaslouží např. fragment pozdně gotického kostelního portálu, barokní pískovcová plastika sv. Jana Nepomuckého či funkční zvon sv. Barbory z roku 1850. Autorem scénáře stálé expozice je historik David Pindur působící v Muzeu Těšínska. Podklady pro stálou expozici byly získány nejen z bohatých sbírek Římskokatolické farnosti Frýdek nýbrž také z fondů Muzea Těšínska, Státního okresního archivu Frýdek-Místek a především ze soukromých sbírek.

Otevřeno: 1. 5. do 28. 9. 2014

pátek 14 - 18 h
sobota 14 - 18 h
neděle 14 - 18 h

vstupné dobrovolné

provozuje sdružení Filip Neri

Akce:  

1. května v 18 hodin - koncert Jakuba Tichého a autorským čtením mladých ostravských literátů Romana Polácha a Stanislava Drastíka, které představí literární historik Pavel Hruška

4. května v 18 hodin -koncert a autorské čtení Vladimíra Václavka, jedné z nejvýraznějších osobností naší hudební scény

23. května - Noc kostelů, svatojánská věž bude otevřena od 14 hodin až do půlnoci!

30. května v 18 hodin - scénický koncert „Probuzení zvuku"