Den Ivančeny bude patřit představení nové podoby kamenné mohyly

Den Ivančeny bude patřit představení nové podoby kamenné mohyly

Fotogalerie

Publikováno: Čt, 06.10.2016

V sobotu 8. 10. 2016 vyvrcholí téměř čtyřletá práce skautů z Moravskoslezského kraje. Na Ivančeně v Beskydech bude oficiálně zpřístupněna skautská mohyla v nové podobě. Ta prošla v letošním roce rekonstrukcí, neboť její technický stav neumožňoval další bezpečné přikládání kamenů a jednotlivé stěny mohyly se bortily. "Krajská rada Junáka Moravskoslezského kraje vyhlásila v roce 2014 architektonickou soutěž, kterou vyhráli bratři Petr a Pavel Buryškovi s konceptem kamenných zídek - kaskád. Tento záměr nejlépe splňoval stanovené podmínky - možnost dalšího růstu, zachování piety místa a možnost vybudovat novou mohylu na dobrovolnické bázi. Téměř další dva roky probíhala jednání s dotčenými správními orgány, zpracování posudků, vyřizování povolení, výjimek, získávání stanovisek," říká předseda krajské rady a koordinátor projektu Václav Dobrozemský.

V průběhu května až září letošního roku proběhlo osm brigád, během kterých byly vystavěny kamenné zídky, rozložena stávající mohyla, zarovnána a vyčištěna plocha kolem památníku a vybudována nová "minimohyla" s dřevěnými kříži. "Jednotlivých brigád se zúčastnilo více než 100 skautů a skautek ze všech koutů Moravskoslezského kraje, kteří odpracovali desítky hodin práce. A to za jakéhokoliv počasí. Za to jim patří obrovské poděkování. Našim cílem bylo od počátku vybudování nové mohyly na bázi dobrovolné práce členů Junáka," dodává Václav Dobrozemský, a upřesňuje i finanční stránku celého projektu: "Bez finanční podpory mnoha subjektů bychom tento projekt zrealizovali jen stěží. Poděkování patří Nadaci OKD, Moravskoslezskému kraji, obci Malenovice, ale také dárcům, kteří přispěli do veřejné sbírky či nákupem suvenýrů." Přestože ještě není vše účetně uzavřeno, náklady na rekonstrukci se budou pohybovat v částce do 200 000 Kč, přičemž v této částce nejsou zahrnuty náklady na projektovou přípravu.

V říjnu 2016 oslaví mohyla na Ivančeně 70 let od svého založení. Již zmíněný 8. říjen nazvali skauti "Den Ivančeny". Kromě výstupu a slavnostního shromáždění u nové mohyly proběhne v tento den v Malenovicích také konference k tématům 2. světové války, odboje, skautingu a taktéž Ivančeny. "Na programu budou vystoupení zajímavých osobností - Petra Blažka z Ústavu pro studium totalitních režimů, Mečislava Boráka ze Slezské univerzity v Opavě nebo Davida Pindura z Muzea Těšínska," dodává mediální koordinátor projektu Kryštof Hyvnar. Registrovaných je přes 120 zájemců včetně účastníků česko - polsko - slovenského Trojsetkání, které v tomto termínu bude probíhat. "Celý projekt je koncipován na bázi spolupráce s polskými a slovenskými skauty. V rámci konference bude také zahájena výstava Zkušenost totality, připravená ve spolupráci se Skautským institutem, která následně navštíví další města nejen v České republice, ale také v Polsku a na Slovensku.  Na konci letošního roku pak vydáme publikaci s pracovním názvem Ivančena v obrazech," upřesňuje výčet aktivit Kryštof Hyvnar. Projekt je financován z dotace Moravskoslezského kraje, příspěvků Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. a International Visegrad Fund.

Zdroj: Kryštof Hyvnar