Jana Segeťová: Mé cesty uměním

Místo: Kopřivnice - K-galerie, Šustalova vila

Kontakt: K-Galerie

www: http://www.kgalerie.webz.cz